Bölümümüz

İnşaat Mühendisliği

Küçült Yazı Tipi Büyüt

İnşaat Mühendisliği Bölümü, eğitim-öğretimini Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Kampüsü’nde bulunan bina ve laboratuarlarda sürdürmektedir. İnşaat Mühendisliği lisans programı, 1 yıl süreli zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı eğitiminden sonra verilen 4 yıllık bir eğitimi kapsar. Sekiz yarıyıl boyunca, öğrenciler öğretim planlarında belirtilen, 240 AKTS'lik zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak ve 2 adet 30’ar günlük yaz stajını tamamlamak zorundadır. Ayrıca, eğitim faaliyetlerimiz uygulamaya yönelik olarak laboratuar çalışmaları ve teknik gezilerle desteklenmektedir. Mevcut eğitim programıyla: yaratıcı, araştırmacı, güvenli ve ekonomik tasarımlar yapabilecek inşaat mühendislerin topluma kazandırılması hedeflenmektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin