Doç. Dr. İsmail Hakkı ÖZÖLÇER


Zonguldak Meslek Yüksekokulu
Müdürü-Hidrolik Anabilim Dalı
: 0 372 291 25 87
: Özgeçmiş
: ozolcer[at]beun.edu.tr
: Kişisel Sayfa
  Araştırma Alanları
      Kıyı ve Liman Mühendisliği, Kıyı Koruma Yapıları, Katımadde Taşınımı, Hidroelektrik Enerji, Su Kaynakları Mühendisliği

Doç. Dr. Serdar ULUBEYLİ


Yapı İşletmesi Anabilim Dalı
: 0 372 291 25 84
: Özgeçmiş   /   Curriculum Vitae
: ulubeyli[at]beun.edu.tr
: Kişisel Sayfa
  Araştırma Alanları
      Yapım yönetimi, Proje yönetimi, Alt yüklenicilik, İşgücü verimliliği, Uluslararası inşaat projeleri, Toplam kalite yönetimi, Stratejik yönetim, İş güvenliği , İnşaat ve yıkıntı atıkları yönetimi

Doç. Dr. Turhan BİLİR


Yapı Malzemesi Anabilim Dalı
: 0 372 291 25 90
: Özgeçmiş
: turhan.bilir[at]beun.edu.tr
: Kişisel Sayfa
  Araştırma Alanları
      Çimento ve Beton Teknolojileri, Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri, Özel Çimento ve Beton Türleri, Geridönüşüm, Atık Yönetimi

Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk ÇAPAR


Geoteknik Anabilim Dalı
: 0 372 291 25 85
: Özgeçmiş
: ocapar[at]yahoo.com
: Kişisel Sayfa
  Araştırma Alanları
      Zemin Dinamiği, Zemin Stabilizasyonu, Laboratuar ve Arazi Deneyleri, Zeminlerin Taşıma Gücü ve Stabilite Analizleri

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Bengü SÜNBÜL


Geoteknik Anabilim Dalı
: 0 372 291 25 99
: Özgeçmiş
: bengusunbul[at]yahoo.com
: Kişisel Sayfa
  Araştırma Alanları
      Geoteknik Deprem Mühendisliği, Sayısal Modelleme

Yrd. Doç. Dr. Mustafa TANIŞ


Ulaştırma Anabilim Dalı
: 0 372 291 25 98
: Özgeçmiş
: tanis[at]beun.edu.tr
: Kişisel Sayfa
  Araştırma Alanları
      Karayolu ve Demiryolu Mühendisliği, Toplu Taşıma Sistemleri, Karayolu Üstyapı Tasarımı, Bitümlü Karışım Tasarımı

Yrd. Doç. Dr. İbrahim YİĞİT


Geoteknik Anabilim Dalı
: 0 372 291 26 10
: Özgeçmiş
: i_yigit[at]hotmail.com
: Kişisel Sayfa
  Araştırma Alanları
      Mikromekanik Modelleme, Zemin Daranışının Modellenmesi, Zamana Bağlı Zemin Davranışı, Kritik Durum Zemin Mekaniği, Görüntü Analizi, Zemin Yapısı, Sayısal Modelleme, Geoteknik Laboratuvar Cihazları Geliştirilmesi

Yrd. Doç. Dr. Burak ÖZ


Yapı İşleri Daire Başkanı
Yapı İşleri Anabilim Dalı
: 0 372 291 20 04
: Özgeçmiş
: ozbrk[at]yahoo.com
: Kişisel Sayfa
  Araştırma Alanları
      İnşaat Yönetimi, Maliyet Tahminleme, İnşaat Hukuku, Bulanık Mantık ve Bulanık Çıkarım Sistemleri, Yapay Sinir Ağları, Çok Ölçütlü Karar Verme, Veri Tabanları ve Veri Madenciliği

Yrd. Doç. Dr. Memduh KARALAR


Mekanik Anabilim Dalı
: 0 372 291 25 82
: Özgeçmiş
: memduhkaralar[at]gmail.com
: Kişisel Sayfa
  Araştırma Alanları
      Köprüler, Köprü Ayaklarındaki Çelik Kazıkların Malzeme Yorulması, Sismik İzolatörler, Yapısal Olmayan Elemanlar, Laboratuar Deneyleri