Arş. Gör. Onur DÜNDAR


Hidrolik Anabilim Dalı
: 0 372 291 15 72
: Özgeçmiş
: dundaronur@gmail.com
: Kişisel Sayfa
  Araştırma Alanları :
      Hidroloji, Kıyı ve Liman Mühendisliği, Akışkanlar Mekaniği, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği

Arş. Gör. Berna AKSOY


Hidrolik Anabilim Dalı
: 0 372 291 17 25
: Özgeçmiş
: brnaksoy@hotmail.com
: Kişisel Sayfa
  Araştırma Alanları :
      Hidroloji, Kıyı ve Liman Mühendisliği, Su Kaynakları Mühendisliği

Arş. Gör. Gülden Çağın ULUBEYLİ


Yapı Malzemesi Anabilim Dalı
: 0 372 291 16 72
: Özgeçmiş
: cagin.ulubeyli@beun.edu.tr
: Kişisel Sayfa
  Araştırma Alanları :
      Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri

Arş. Gör. Emrah DAĞLI


Geoteknik Anabilim Dalı
: 0 372 291 15 72
: Özgeçmiş
: emrahdagli@beun.edu.tr
: Kişisel Sayfa/   BEÜ CV
  Araştırma Alanları :
      Zemin İyileştirme, Geoteknik Laboratuvar Deneyleri , Taşıma Gücü, Oturma Problemleri

Arş. Gör. Volkan ARSLAN


Yapı İşletmesi Anabilim Dalı
: 0 372 291 19 40
: Özgeçmiş   /   Curriculum Vitae
: volkanarslan@beun.edu.tr
: Kişisel Sayfa
  Araştırma Alanları :
      Yapım Yönetimi, Proje Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çok Ölçütlü Karar Verme, Atık Yönetimi, Sürdürülebilirlik, Yeşil Binalar

Arş. Gör. Muhammet KARABULUT


Yapı Anabilim Dalı
: 0 372 291 19 46
: Özgeçmiş
: karabulut@beun.edu.tr
: Kişisel Sayfa
  Araştırma Alanları :
      Özel Yapıların Bilgisayar Yardımıyla Tasarımı, Silindirle Sıkıştırılmış Beton Barajların Dinamik Analizi

Arş. Gör. Murat ÇAVUŞLİ


Mekanik Anabilim Dalı
: 0 372 291 19 46
: Özgeçmiş
: murat.cavusli@beun.edu.tr
: Kişisel Sayfa
  Araştırma Alanları :
      Silindirle Sıkıştırılmış Betonarme Barajların Dinamik Analizi, Kil Çekirdekli Kaya Dolgu Barajlar

Arş. Gör. Dilek Cansu TURHAN


Geoteknik Anabilim Dalı
: 0 372 291 17 25
: Özgeçmiş
: dcansu.turhan@gmail.com
: Kişisel Sayfa
  Araştırma Alanları :
      Taşıma Gücü, Oturma Problemleri, Geoteknik Laboratuvar Deneyleri

Arş. Gör. Mine POLAT


Ulaştırma Anabilim Dalı
: 0 372 291 16 72
: Özgeçmiş
: mine_pol@hotmail.com
: Kişisel Sayfa
  Araştırma Alanları :
      Karayolu ve Demiryolu Mühendisliği, Trafik Mühendisliği, Ulaştırma Sistemleri